Circuit uitslagen

Klik hier voor de Uitslagen wedstrijden.

Klik hier voor de Teams Uitslagen.

Klik hier voor de Clubs overzicht.

Deze komen online zodra de eerste wedstrijd is gelopen, kies een andere editie voor de uitslagen van voorgaande jaren.

Heb je opmerkingen of sta je niet in de uitslag geeft het aan ons door op correcties@zorgenzekerheidcircuit.nl.
** Dit jaar tellen de beste 6 lopen.

Klik hier voor de Circuit geld prijzen.


Zorg en Zekerheid Circuit streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuistheden en onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt


© 2022 Website bouw en techniek: Frank van der Valk, Kurt Dockhorn